اخبار

  • ضلعی زشت در قابی زیبا

    زمین چمن فوتبال سی سخت در یکی از زیباترین قاب های دیدنی طبیعت  قرار دارد که ضلع شمالی آن با انبوهی از خار و خاشاک جلوه ای زشت و نازیبا را در دیده هر تماشاچی…