اخبار

  • فریاد حمایت دنانشینان از غزه مظلوم

    مرد و زن آزاده و عزادار دنا از طیف ها و گروههای مختلف در مسجد جامع سی سخت گرد هم آمدند و فریاد حمایت از مسلمانان بی دفاع غزه و فلسطین مظلوم را سر دادند.