اخبار

  • نگاهی به زندگی پر افتخار شهیدی از دیار کوهستان

    از سی سخت دنا تا دانشگاه تهران

    ۸سال دفاع مقدس،لحظه به لحظه آن بوی شهید و شهادت می دهد.خصوصا زمستان که مردم در سوز و سرما ،پیکر معطر فرزند شهید خود را بر دوش می نهادند و در برف و یخ ،او…