کد خبر: 1279

تاریخ انتشار: مهر ۱, ۱۴۰۲

استمداد باغداران از نیروهای انتظامی و امنیتی

باغداران و کشاورزان برای حفظ و حراست از زحمات طاقت فرسای یکساله خود از دستبرد دزدان ، دست به دامن نیروهای انتظامی و امنیتی شدند.

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی سی سخت دنا  با شروع شهریور و آغاز  فصل پاییز، موعد برداشت محصولات کشاورزان و باغداران فرا می رسد. کسانی که یکسال خواب را بر خود حرام کردند و برای داشتن یک زندگی با عزت ،طعم بی خوابی، زجر و زحمت و تورم و گرانی طاقت فرسا را به جان خریدند ، اما محکم پای باغ های خود ماندند تا علی رغم عدم حمایت ها ،مانع خشک شدن درختان مثمر خود شوند و به امید سالی پر ثمر و خوش قیمت ، سختی ها را به  جان بخرند .                                                                                                                                                                   اما متاسفانه در این سالیان اخیر ، علاوه بر دغدغه های فراوان برای خرید سم و کود و اجرت و نگهداری باغها ، مورد دردناک دیگری هم به دغدغه باغداران اضافه شده و آن هم دستبرد به میوه باغات رسیده و  محصولات در حال آماده شدن برای ورود به بازار است. دزدان بی وجدانی که گاها معتادند  و فارغ از وجدان و انصاف با بی رحم هرچه تمامتر محصولات قشری مستضعف که گاها پیرمرد و پیرزنانی هستند که فاقد وسیله و توانی اند که هر روز مسافت زیادی را بپیمایند تا به باغ خود سربزنند و از آن نگهبانی کنند تا ناغافل دار و ندار خود را از کف رفته نبییند و یا محصولات خشکبار خود را پس از روزی خسته و کوفته در خواب ، بر پشت شبگردانی بی شرف نبینند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    این روزها همه باید همت کنند تا با حمایت از تولیدکنندگان عرصه کشاورزی و باغداری ، زحمت و مرارت تولیدکنندگان به یغما نرود و هزینه یکساله خانواده ها ،خاکستر نشود. توقع مردمی که تلاشگران عرصه تولیدند ،از نیروهای امنیتی و انتظامی ،گشت زنی بیشتر ، ایجاد ایستگاههای بازرسی ،استفاده از ظرفیت بسیج ،خصوصا بسیج محلات و پایگاهها برای جلوگیری از دستبردها و به غارت رفتن محصولات مردمی است که یکسال عذاب ها کشیدند تا این روزها فرا برسد. سوم و سرما و تورم و ناامنی همه بلاهایی هستند که چون آوار خود را بر سر هر اهل کشت و زرع خراب می کند .سوم و سرماو تورم را شاید نشود ،درمان کرد اما ناامنی را با پاسبانی دقیقتر ،بیشتر و استفاده از بسیج همه نیروها و آموزش ها و بازرسی در گلوگاههای شهر ، می توان چاره کرد .بهرحال چشم مردم ،این روزها بعداز خدا و نجات از بارش های زودهنگام پاییزه ،به دستان توانمند و چشمان بینا و گوش های هوشیار امنیتی هایی است که می توانند با حضور مقتدر و همراهی با کشت کاران  ،خواب و خیال دستبرد از محصولات مردم  را آشفته و بی تعبیر سازند.

ارسال دیدگاه